ჩვენი გუნდი

თამაზ ჩხიკვიშვილი

დაიბადა 1956 წლის 26 ივლისს ქალაქ თბილისში, საქართველო; ბიზნეს-საქმიანობას ეწევა 1989 წლიდან, როცა ხელმძღვანელობდა ვაჭრობისა და მატერიალური რესურსების სამინისტროსთან არსებულ სახელმწიფო ფირმა „თბილისს“ და ახორციელებდა საკვები პროდუქტების იმპორტს საქართველოში ფოთის პორტიდან. 1996 წლის 11 სექტემბერს უცხოელ პარტნიორებთან და „ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან“ ერთად მონაწილეობას იღებს და აფუძნებს საქართველოს ნავსადგურების ისტორიაში პირველ სტივიდორულ კომპანიას „დოკ ტრანსშიპმენტ ფოთი“; მისი უშუალო მონაწილეობით ხდება USAID-ის საპილოტე პროგრამის განხორციელება ნავსადგურის მე-6 ტერმინალზე. 1998 წლის 23 ივნისს აფუძნებს კომპანია „პრომეტკო ჯორჯია“-ს, რომელიც შემდგომში ხდება ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მე-3 და მე-4 ტერმინალების გრძელვადიანი მოიჯარე და ოპერატორი კომპანია; 2000 წლის 10 იანვარს პარტნიორებთან ერთად აფუძნებს კომპანია „ჯე-ეს-კო“-ს, რომელიც შემდგომში ხდება ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მე-6 ტერმინალის გრძელვადიანი მოიჯარე და ოპერატორი კომპანია; 2000 წლის 30 ივნისს უცხოელ პარტნიორთან ერთად დააფუძნა კომპანია „დტე-ჯორჯია“ (DTE – GEORGIA), რომელიც ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გავლით ახორციელებდა ჯართის ექსპორტ-ტრანზიტის ოპერაციებს; 2001 წლის 9 აგვისტოს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა საკვები პროდუქტების იმპორტიორი კომპანია „ჯორჯიტა“, რომელიც შემდგომში ტენდერში გამარჯვების საფუძველზე ემსახურებოდა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) ნავთობსადენის მშენებლობას; 2004 წლის 2 ნოემბერს გახდა შპს „დიდუბე პლაზას“ (მსხვილი ბიზნეს-ცენტრი თბილისში) პარტნიორი და უძრავი ქონების მასშტაბური რეკონსტრუქციის პროექტის ავტორი და განმახორციელებელი. 2005 წლიდან დღემდე არის ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მე-5 ტერმინალის გრძელვადიანი იჯარის მფლობელი ფირმის პარტნიორი. საქართველოში მისი თაოსნობითა და მონაწილეობით (მათ შორის, საკუთარი პირადი ფინანსური სახსრებით) განხორციელდა 40 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია.

ჯანკარლო სპირიტო

დაბადებულია 1943 წლის 4 მაისს ქალაქ ტორტონაში, იტალია; იტალიის მოქალაქე.   საქართველოსთან საქმიანი ურთიერთობა აქვს 1985 წლიდან. ქვეყნის ხელმძღვანელობის თხოვნით ეხმარებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს საკვები პროდუქტებით მომარაგებაში. მისი უშუალო მონაწილეობით საქართველომ მიიღო შაქრის რამოდენიმე პარტია კუბიდან. 2000-იან წლებში კომპანიით „ესკო ინტერნეიშენალი“ (ES-KO International Inc.) კატერინგით მომსახურებას უწევდა ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობას; 2004 წლის 9 თებერვალს გახდა ფოთის პორტის მე-6-ე ტერმინალის მმართველი (მოიჯარე) კომპანიის შპს „ჯე-ეს- კო“-ს პარტნიორი; კომპანიაში პარტნიორად დარჩა 2007 წლის 27 ივლისამდე. 2004 წლის 11 ოქტომბრიდან 2006 წლის 6 ნოემბრამდე პერიოდში იყო ფოთის პორტის 6-ე ტერმინალის მმართველი (მოიჯარე) კომპანიის შპს „ჯე-ეს-კო“-ს დირექ- ტორი. 2004 წლის 2 ნოემბერს გახდა თბილისში მშენებარე ბიზნეს- ცენტრ დიდუბე პლაზას (შპს „დიდუბე პლაზა“) პარტნიორი; კომპანიაში პარტნიორად დარჩა 2007 წლის 16 ოქტომბრა- მდე. 2004 წლის 2 ნოემბრიდან 2007 წლის 1 აგვისტომდე პერიოდში იყო მშენებარე ბიზნეს-ცენტრ დიდუბე პლაზას (შპს „დიდუბე პლაზა“) დირექტორი. ჯანკარლო სპირიტომ მის საქმიან პარტნიორთან ერთად დააფუძნა იტალიური კვების პროდუქტების და ჰიგიენის საქონლის საქართველოში მსხვილი იმპორტიორი კომპანია „ჯორჯიტა“. საქართველოში მისი თაოსნობითა და მონაწილეობით (მათ შორის, საკუთარი პირადი ფინანსური სახსრებით) განხორციელდა 30 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია.

ლადისლავ ჰალაჩკა

დაიბადა 1968 წლის 18 იანვარს ქალაქ მორავსკა ტრჟებოვაში, ჩეხეთი. საქართველოსთან საქმიანი ურთიერთობა აქვს 1992 წლიდან. –

2006 წლის 2 ნოემბერს გახდა ფოთის პორტის 3-ე და 4-ე ტერმინალების მმართველი (მოიჯარე) კომპანიის შპს „პრომეტკო ჯორჯია“-ს პარტნიორი; კომპანიაში პარტნიორად დარჩა 2007 წლის 2 ოქტომბრამდე.

2003 წლის 21 ოქტომბრიდან 2006 წლის 9 ნოემბრამდე პერიოდში იყო ფოთის პორტის მე-3 და მე-4 ტერმინალების მმართველი (მოიჯარე) კომპანიის შპს „პრომეტკო ჯორჯია“- ს დირექტორი.

2004 წლის 22 დეკემბერს იტალიელ პარტნიორ ჯანკარლო სპირიტოსთან თანამშრომლობით დააფუძნა ევროპული საქონლის იმპორტიორი შპს „ჯორჯიტა 2005“.

2006 წლის 26 სექტემბერს დააფუძნა შპს „რეტრო კლუბი ტრიუმფი“ და დაფუძნებიდან დღემდე არის ამ კომპანიის დირექტორი.

2005-2009 წლებში განახორციელა ინვესტიცია საკვებით მომსახურების ინდუსტრიაში და ჩაატარა პირველი ჩეხური ლუდის ფესტივალი თბილისში. 2007 წლის 16 მარტიდან არის შპს „ბაბილონ ჯორჯია“-ს დირექტორი. საქართველოში მისი თაოსნობითა და მონაწილეობით (მათ შორის, საკუთარი პირადი ფინანსური სახსრებით) განხორ- ციელდა 5 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია.

სტანისლავ კრასლავსკი

დაიბადა 1956 წლის 6 იანვარს. საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქე.  საქართველოში ბიზნეს საქმიანობა დაიწყო 1996 წლიდან. ეხმარებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს მძიმე მრეწველობის პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტში. კომპანია ARES SRL. მეშვეობით განახორციელა შემდეგი აქტივობები: 1999-2001 წლებში ინვესტიცია ფოთის პორტში: მიაწოდა შავი ლითონის ჯართის გადამამუშავებელი პრესი და დაამონტაჟა მრავალფუნქციური ამწე. ჯამში 4 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია. 2000-2005 წლებში კომპანია ARES INTRNATIONAL SA-მ კომპანია METAL GEO SA-სთან ერთად განახორციელა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის რეაბილიტაციის პროექტი. ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას სატუმბო- საკომპრესორო და გარსსაცმი მილების მიწოდებაზე თურქმენეთის (330 მილიონი აშშ დოლარის ხელშეკრულება თურქმენეთის სახელმწიფოსთან), აზერბაიჯანის, იტალიის და სხვა ქვეყნების მიმართულებით. საქართველოში განხორციელებულ პროექტებში ბატონი სტანისლავი წარმოდგენილი იყო როგორც გენერალური მმართველი, იტალიური კომპანიების მხრიდან. ზემოაღნიშნული ფირმების თაოსნობით ჯამურმა ინვესტიციამ შეადგინა 7 მილიონი აშშ დოლარი.